Dataran Merdeka Berselawat 2013

Dataran Merdeka Berselawat 2013

Selasa, 26 April 2011

Dakwah Cara Nabi II

Dakwah Cara Nabi II
 
Description
Al-Imam al-allamah al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, merupakan seorang ulama yang dikenal secara luas di kalangan ummat Islam ahlussunnah wal jama'ah. Beliau dikenal dan dihormati sebagai tokoh ulama dan auliya' yang hidup shaleh dan zuhud. Beliau seorang sufi yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Beliau seseorang yang memiliki mata hati dan batin yang sangat tajam. Para ulama bersepakat dan berkeyakinan, bahwa al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad adalah seorang mujaddid (pembaharu) abad ke-11 H. Pendapat ini salah satunya difatwakan oleh al-Imam Ibn Ziyad, seorang ahli fikih terkemuka di Yaman yang fatwa-fatwanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh fikih seperti al-Imam Ibn Hajar dan al-Imam Ramli.

Tidak sedikit karya-karya al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad yang memenuhi khazanah keilmuan Islam. Karya-karya beliau menekankan pada kebersihan hati dan selalu meneladani Nabi Muhammad SAW, sahabat, ahlil bait, serta para shalihin.

Buku yang ada dihadapan para pembaca ini merupakan terjemah dari Kitab ad-Da'wah at-Tammah Wa at-Tadzkirah al-'Ammah. Terjemahan ini kami beri judul "Dakwah Cara Nabi Muhammad SAW." Buku ini seakan menjadi rujukan wajib bagi setiap para juru dakwah.

Didalamnya terdapat ajakan dan peringatan untuk delapan golongan yaitu : para ulama, orang-orang zuhud, dan para ahli ibadah. Raja (presiden), dan para pejabat negara. Para pengusaha dan karyawan. Kaum miskin, orang-orang lemah, anak-anak, kaum wanita, dan pembantu. Orang-orang yang taat, dan mereka yang bermaksiat. Hingga orang-orang yang belum beriman kepada Allah SWT dan datangnya hari akhir, dan lain-lainnya

Tiada ulasan:

Catat Ulasan