Dataran Merdeka Berselawat 2013

Dataran Merdeka Berselawat 2013

Selasa, 21 Disember 2010

Buku Baru: Ulama Warisan Rasulullah

Buku Baru: Ulama Warisan Rasulullah

Ulama Habaib ialah ulama-ulama berketurunan Rasulullah SAW. Biografi mereka dihimpunkan dalam buku ini sebagai mengingati jasa-jasa mereka yang kekal mengharum meskipun mereka sudah tiada lagi di dunia ini. Ulama habaib yang diceritakan dalam buku ini terdiri daripada ulama habaib seluruh dunia termasuk dari Yaman, Malaysia, Indonesia, Arab Saudi dan Singapura. Sebahagian daripada ulama-ulama habaib ini dianggap sebagai wali Allah dan mempunyai karamah tersendiri.
Antara ulama habaib yang terkenal termasuk Habib Muhammad Husein al-Aidrus, Habib Alwi Muhammad al-Haddad, Habib Ahmad Alwi al-Haddad, Habib Muhammad Idrus al-Habsyi, dan Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki. Seorang daripada mereka iaitu Sayyid Alwi bin Tahir al-Haddad pernah menjadi mufti Johor dan dianggap ulama dan sejarawan yang hebat pada zamannya.
Habib Muhammad Husein Al-Aidrus, ulama yang pendiam? Habib Alwi Muhammad Al-Haddad, sangat menjaga jarak dengan pemerintah? Habib Ahmad Alwi Al-Haddad, berkelakuan ganjil? Habib Muhammad Idrus Al-Habsyi yang mengasihi fakir miskin dan anak yatim, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang pemurah, Habib Anis Alwi Al-Habsyi yang bersenyuman manis menawan.
Turut disajikan gambar-gambar para ulama habaib yang menarik dan kata-kata ulama di setiap akhir biografi mereka meski tidak kesemuanya.
Dalam buku ini juga, ada sebuah biografi ulama habaib bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di mana salah seorang murid beliau merupakan guru saya, Ustaz Bahtiar bin Hud. Saya ada selitkan gambar guru saya dan sahabat-sahabatnya bersama Sayyid Muhammad dalam biografi beliau tersebut.
Harga senaskhah: RM25.00 (Sem. Malaysia) RM28.00 (Sabah/Sarawak)
Anda boleh memesan buku ini melalui penerbit Inteam Publishing di http://bacadengaramal.blogspot.com

Isnin, 20 Disember 2010

SIRAH MUHAMMAD: Sejak Sebelum Lahir hingga Detik-detik Terakhir Kehidupan Sang Nabi saw

SIRAH MUHAMMAD: Sejak Sebelum Lahir hingga Detik-detik Terakhir Kehidupan Sang Nabi saw

  Penulis: Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakhfury
  Penerbit: Abdika Press
  Harga: Rp 125.000

  Allah telah menganugerahkan syafa’at-Nya kepada Nabi Muhammad SAW, mendorong manusia mencintainya, juga menyuruh mereka mengikuti beliau dengan berdasarkan cinta kepada Allah SWT.

  Allah SWT berfirman, “Katakanlah (Muhammad), ‘Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni kalian atas dosa-dosa kalian.” (QS Ali Imran: 31).

  Sejak kedatangan Islam, semua orang muslim berlomba-lomba menampilkan sifat-sifat mulia Rasulullah SAW. Mereka menyebarluaskan biografi beliau yang sempurna, baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun budi pekertinya. Tentang akhlaq Rasulullah SAW ini, Sayyidah Aisyah, istri Nabi SAW, pernah berkata, “Akhlaq Nabi SAW adalah Al-Quran.” Sementara kita tahu, Al-Quran itu sendiri adalah kitab Allah, firman-firman-Nya yang sempurna. Dengan demikian, barang siapa meneladani budi pekerti Rasulullah SAW, dia termasuk orang yang bijak, baik, sempurna, bahkan layak mendapat cinta dari segenap hamba Allah SWT.

  Cinta yang tinggi kepada Rasulullah SAW adalah power tertinggi bagi seorang muslim dalam membaca kehidupan, yang akan membimbingnya menjadi insan yang mengerti nilai tinggi kemanusiaan dan menempatkan dirinya sebagai manusia seutuhnya, yang mencintai sesamanya, melindungi alam lingkungannya, serta tunduk dan patuh kepada Tuhan-Nya.

  Untuk melahirkan cinta yang tinggi itu, tentu kita wajib melihat, mengetahui, dan membaca sosok utuh perjalanan hidup Rasulullah SAW, perjalanan hidup manusia sempurna, yang telah meraih predikat insan termulia dan tertinggi derajatnya, dari Yang Maha Memiliki kemuliaan dan ketinggian, karena beliau telah membuktikan dirinya menjadi sosok yang paling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.   


  Pesan Segera!

  Hubungi bagian Sirkulasi Majalah alKisah
  Jalan Pramuka Raya No. 410, Jakarta 13120
  Telp. 021-856. 2257/ 8590. 0947
  Fax: 021-8590.0947
  e-mail: online.pustaka@yahoo.com

Fikih & Tasawuf Wanita Muslimah

Fikih & Tasawuf Wanita Muslimah: Petunjuk bagi wanita muslimah tentang masalah agama yang wajib dan harus dipelajari serta diamalkan demi keselamatan dunia dan akhiratnya.

  Penulis     : Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafizd
  Penerbit    : Cahaya Ilmu Publisher
  Harga        : Rp 26.000

  Wanita muslimah di jaman seperti sekarang ini, sangat membutuhkan pengetahuan mengenai kewajiban-kewajiban Islam dan penerapannya sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Serta kewajiban untuk menghiasi diri mereka dengan akhlak islami yang baik dan menjauhi kebiasaan dan akhlak yang buruk. Buku ini menguraikan tentang hokum-hukum yang harus di ketahui oleh kaum wanita dan adab-adab yang harus mereka terapkan. Juga berisi nasehat berharga yang berguna bagi kaum wanita untuk urusan agama dan dunianya. 

  Dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini dapat dijadikan wacana bagi wanita muslimah dalam beribadah kepada Allah. Mulai dari melayani suami secara arif, mendidik anak-anak, bergaul dengan sesama wanita, mengatur rumah tangga dan segala kebutuhan mereka sebagai wanita karier, seorang istri yang solehah dan sebagai ibu yang bijaksana.
  Pesan Segera!
  Hubungi bagian Sirkulasi Majalah alKisah
  Jalan Pramuka Raya No. 410, Jakarta 13120
  Telp. 021-856. 2257/ 8590. 0947
  Fax: 021-8590.0947
  e-mail: online.pustaka@yahoo.com

10 Langkah Kebangkitan Diri

10 Langkah Kebangkitan Diri
Wednesday, 12 May 2010 18:42


Penulis        : Husin Nabil
Penerbit    : Nafas
Harga        : Rp 39.100

Gambaran kehidupan normal kita selama ini adalah sebagai berikut :

“Hidup” = lahir + sekolah + menikah + memiliki keturunan + memiliki pekerjaan dan kekayaan + masa tua + mati.

Jujur saja, semua itu  sesuatu yang monoton dan ini berjalan dari generasi ke generasi, layaknya jasad tanpa ruh. Dapat disimpulkan bahwa materi, dunia serta segala sesuatu yang terkait dengannya tidak akan pernah memuaskan manusia.  Keresahan dan kejenuhan pada diri manusia adalah akibat ketidakpuasan. Lalu bagaimanakan jalan keluar dari persoalan di atas?

Caranya, dengan “membangkitkan kesadaran diri”. Membangkitkan kesadaran diri yaitu mengenali siapakah diri kita yang sebenarnya? Siapakah Pencipta kita? Bukan sekedar mengenali sebagai pengetahuan, tapi mengenali dengan penuh kesadaran dari lubuk hati yang terdalam. Serta membawa kesadaran itu di setiap tarikan dan hembusan nafas. Kesadaran diri itulah yang mengenali tujuan kita hidup di dunia ini. Mengetahui tugas kita di alam semesta ini.

Dengan bangkitnya kesadaran diri, maka kehidupan memiliki arti. Segala perbuatan dan ucapan memiliki makna. Bukan hanya sekedar rutinitas yang membosankan. Bahkan dengan kesadaran diri kita dapat menjadi insan kamil atau manusia paripurna, yang tak memiliki kecemasan, kekhawatiran, atau kegundahan.

Mungkinkan mencapai semua itu?

Buku ini bisa dijadikan tangga untuk mencapai kebangkitan diri kita. Berisi  sepuluh langkah, dimulai  dari bagaimana kita mengenali tujuan hidup, mencari dorongan yang kuat, bertaubat, menjauhi maksiat lahir batin, mengatur waktu hingga bergaul dengan orang-orang saleh.


Pesan Segera!
Hubungi bagian Sirkulasi Majalah alKisah
Jalan Pramuka Raya No. 410, Jakarta 13120
Telp. 021-856. 2257/ 8590. 0947
Fax: 021-8590.0947
e-mail: online.pustaka@yahoo.com

Dahsyatnya Sakaratul Maut: Detik-detik perjumpaan manusia dengan malaikat maut ketika akan dicabut nyawanya

Dahsyatnya Sakaratul Maut: Detik-detik perjumpaan manusia dengan malaikat maut ketika akan dicabut nyawanya

)
Wednesday, 12 May 2010 18:54
Penulis     : Dr. Sayyid Aljumaili
Penerbit    : Cahaya Ilmu Publisher
Harga         : Rp 23.500

Kita semua tahu sakaratul maut adalah sebuah tahapan awal yang pasti dilalui setiap manusia yang akan berpulang ke kampung akhirat. Pada waktu itulah saat-saat paling menakutkan, sehingga para nabi pun merasakan hal yang demikian. Nabi Isa as, berpesan kepada kaumnya agar selalu berdoa untuk memohon diberi keringanan saat menghadapi sakaratul maut.

“Dan akan datang sakaratul maut dengan benar, itulah (kenyataan) yang kamu selalu  lari darinya.”  (QS. Qaaf:19)

Sayyidatuna Aisyah ra, salah seorang istri Rasullah pernah mengatakan : “Aku tidak lagi menganggap enteng sakaratul maut setelah aku melihat betapa beratnya ketika Rasulullah saw menghadapinya.”
Oleh karena itu hendaknya setiap manusia memperbanyak doa, zikir dan meminta ampun kepada Allah Swt, agar diberi keringanan ketika menghadapi sakaratul maut serta mendapatkan husnul khatimah ketika wafat.

Isnin, 13 Disember 2010

Fiqih Kubur - Kupas Tuntas Amalan Terkait dengan Kubur dari Perspektif Al Qur'an dan Hadits

Fiqih Kubur - Kupas Tuntas Amalan Terkait dengan Kubur dari Perspektif Al Qur'an dan Hadits

Akidah|Fikih

Ada satu ungkapan dari para ulama : “Banyak sekali orang yang mencela suatu pendapat yang benar, yang (sebenarnya) penyebabnya adalah dari kefahaman yang buruk.”

Melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, ada sebagian orang yang menuduh bid’ah dan tidak memiliki dasar yang kuat atas amalan-amalan yang berkaitan dengan kubur, seperti sampainya bacaan Al Qur’an dan tahlil pada ahli kubur, membaca surat Al Fatihah dan surat yasin yang dihadiahkan pada ahli kubur dan lain-lain, namun,  bila kita memahami dari dalil-dalil Al Qur’an dan Al Hadits dengan secara mendetail dan konfrehensif, bukan pemahaman secara parsial (sepotong-sepotong), amalan-amalan tersebut di atas justru memiliki dasar hukum dan dalil yang kuat.

Syaikh Sayyid Muhammad bin Alwi Al Maliki Al Hasani, seorang ahlil hadits, tokoh ulama’ Sunni Mekkah, menulis sebuah kitab yang berjudul “Tahqiqul Amal Fiimaa Yarfa’u Minal A’mal”, yang alih bahasanya hadir diantara kita dengan judul Fiqih Kubur. Kupas tuntas amalan-amalan yang berkaitan dengan kubur, ditinjau dari perspektif Al Qur’an dan Hadits, sebagai upaya menghidupkan Pemahaman As-Sunnah An-Nabawiyah.

Rahasia Sholat Malam - Keajaiban di Balik Sholat Malam

Rahasia Sholat Malam - Keajaiban di Balik Sholat Malam

Ibadah

Banyak sekali rahasia-rahasia yang terkandung dalam sholat malam (Qiyamullail / Tahajjud ). Diantaranya adalah dikabulkannya do’a, menjadi hamba yang mempunyai kedudukan istimewa, membentengi diri dari perbuatan maksiat, mengobati berbagai penyakit, memperolah kedudukan yang tinggi dan mulia dan di akhirat akan memperolah balasan masuk ke surga-Nya.

Shalat malam merupakan puncak penghambaan diri para nabi dan rasul kepada Allah. Jika ingin meraih derajat mulia, selayaknya kita meneladani Rasulullah SAW dan salaf shaleh dalam beribadah kepada Allah

Keindahan Budi Nabi

Keindahan Budi Nabi


Keindahan Budi Nabi
(Kisah-kisah Hikmah dalam Kehidupan RasuluLlah SAW)
~ Penawar Rindu Para Pencinta Nabi ShallALlâhu 'Alaihi Wa Sallam ~
Habib Naufal (Novel) bin Muhammad Alaydrus
Taman Ilmu RM15.00 Stock: 04

"Setiap kisah kehidupan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sarat dengan pelajaran yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan jawabannya. Dalam buku sederhana ini, penulis telah menyajikan berbagai kisah yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, kisah-kisah yang sangat menyentuh hati. Setiap kisah yang disajikan, dapat menjadi panduan bagi siapa pun yang ingin meneladani baginda Muhammad shallALlâhu 'alaihi wa sallam"