Dataran Merdeka Berselawat 2013

Dataran Merdeka Berselawat 2013

Selasa, 26 April 2011

Dakwah Cara Nabi II

Dakwah Cara Nabi II
 
Description
Al-Imam al-allamah al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, merupakan seorang ulama yang dikenal secara luas di kalangan ummat Islam ahlussunnah wal jama'ah. Beliau dikenal dan dihormati sebagai tokoh ulama dan auliya' yang hidup shaleh dan zuhud. Beliau seorang sufi yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Beliau seseorang yang memiliki mata hati dan batin yang sangat tajam. Para ulama bersepakat dan berkeyakinan, bahwa al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad adalah seorang mujaddid (pembaharu) abad ke-11 H. Pendapat ini salah satunya difatwakan oleh al-Imam Ibn Ziyad, seorang ahli fikih terkemuka di Yaman yang fatwa-fatwanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh fikih seperti al-Imam Ibn Hajar dan al-Imam Ramli.

Tidak sedikit karya-karya al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad yang memenuhi khazanah keilmuan Islam. Karya-karya beliau menekankan pada kebersihan hati dan selalu meneladani Nabi Muhammad SAW, sahabat, ahlil bait, serta para shalihin.

Buku yang ada dihadapan para pembaca ini merupakan terjemah dari Kitab ad-Da'wah at-Tammah Wa at-Tadzkirah al-'Ammah. Terjemahan ini kami beri judul "Dakwah Cara Nabi Muhammad SAW." Buku ini seakan menjadi rujukan wajib bagi setiap para juru dakwah.

Didalamnya terdapat ajakan dan peringatan untuk delapan golongan yaitu : para ulama, orang-orang zuhud, dan para ahli ibadah. Raja (presiden), dan para pejabat negara. Para pengusaha dan karyawan. Kaum miskin, orang-orang lemah, anak-anak, kaum wanita, dan pembantu. Orang-orang yang taat, dan mereka yang bermaksiat. Hingga orang-orang yang belum beriman kepada Allah SWT dan datangnya hari akhir, dan lain-lainnya

Al-Fathu ar-Rabbani Wa al-Faidhu ar-Rahmani

Al-Fathu ar-Rabbani Wa al-Faidhu ar-Rahmani
 
Description
AL-FATHU AR-RABBANI WA AL-FAIDHU AR-RAHMANI: inilah butir-butir emas abadi yang digali dari pengalaman, pemikiran, dan pengembaraan ruhani Syekh Abdul Qadir al-Jailani, yang dituangkannya pada setiap hari Ahad, Selasa, dan Jum'at melalui ceramah, diskusi, fatwa, i'tibar, atau suluk bersama para jamaahnya. Terkumpullah kemudian 62 jalan hidup untuk menjadi kekasih Allah ini.

Kami menerjemahkan kitab mulia tersebut untuk turut menyebarkan dan meluaskan syiar sufi Syekh Abdul Qadir al-Jailani yang sungguh luar biasa, memukau, penuh ketulus-an, kekhusyukan, dan keshalihan ini. Setiap helai kitab ini sepenuhnya mengajak setiap kita untuk meleburkan diri dalam Keridhaan dan Keagungan Allah Swt., dengan tanpa meninggalkan tuntunan syari’ah.

Semua petuah, bimbingan, dan hikmah yang diwariskan pemuka sufi ini akan menghantar kita menyelami makna dan tujuan hidup, diri, dan kemanusiaan di hadapan Kemahakuasaan Allah Swt. Sebuah mahakarya lautan hikmah yang benar-benar terbit dari kesucian hati Sang Kekasih Allah, yang patut sekali kita jadikan jalan hidup guna menggapai Cinta Sejati-Nya, di dunia dan akhirat.

Isnin, 25 April 2011

KL BOOK FAIR 2011

KL BOOK FAIR 2011

http://www.pelima.com.my/media/

Rabu, 20 April 2011

PESTA BUKU 2011 KL KEMBALI !!!


PESTA BUKU 2011 KL KEMBALI !!!

Mungkin dah ada dalam kepala kita kitab apa yang hendak di beli nanti walau bagamanapun bagi yang tidak tahu nak beli kitab apa berikut senarai buku-buku yang anda harus miliki sama ada di gunakan di pusat pengajian di sekitar KL atau di syorkan oleh ulama kita dan para Habaib.


Di gunakan di Surau Al hidayah AU3, Keramat , Masjid Baitul Aman dan Darul At Tazkiah di Pantai Dalam. 

Di gunakan di Surau Al hidayah AU3, Keramat .Baru Khatam di Surau Al Hidayah
LAIN-LAIN BUKU

Selasa, 19 April 2011

Petuah Bijak Sang Imam

Inilah Jawabku..!

Buku Imam Ghazali Bercerita

Buku Imam Ghazali Bercerita


Imam Ghazali Bercerita

(Kisah Kisah dalam Ihya' Ulumiddin)

Oleh: Novel bin Muhammad Alaydrus

Penerbit: Taman Ilmu

Harga: Rp. 30.000,-
Ihya' Ulumiddin karya Hujjatul Islam Al-Ghazali ra merupakan sebuah kitab pusaka yang sarat dengan ilmu Islam, Iman, dan Ihsan.
Didalamnya banyak terkandung kisah nyata penuh hikmah yang enak untuk dibaca dan diresapi maknanya.
Penyusun buku ini telah merangkum kisah-kisah tersebut dan memberikan beberapa catatan hikmah. Sehingga, anda tidak sekedar membaca sebuah cerita, tetapi sekaligus mendapatkan berbagai hikmah yang terkandung didalamnya, yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, dan pemikiran para ulama.
Buku ini dapat anda jadikan berbagai bahan ceramah di kantor, rumah bahkan pertemuan-pertemuan penting lainnya.
Disamping itu, ia akan membantu anda untuk menciptakan obrolan-obrolan santai yang penuh hikmah dalam pergaulan bersama teman dan sanak kerabat

Rahasia Ilmu Para Wali

Rahasia Ilmu Para Wali


Rahasia Ilmu Para Wali

Terjemah Kitab Idhahu Asrari ‘Ulumil Muqarrabin

Karya: Habib Muhammad bin Abdullah Al-‘Aidrus

Penterjemah: Ustadz Naufal (Novel) Muhammad Al-Aidrus

Penerbit: Taman Ilmu

Harga: Rp. 38.000,-


Kitab Idhahu Asrari 'Ulumil Muqarrabin merupakan inti sari ajaran tasawuf.
(Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad)

Mulanya aku ragu untuk menulis buku ini, sebab persoalan yang dibahas tidak sesuai lagi dengan keadaan zaman. Namun, karena mengharapkan pahala, bangkitlah tekadku untuk menulisnya. Harapanku, suatu saat nanti, ada seseorang yang keadaan dirinya sesuai dengan isi buku ini, sehingga ketika membacanya, ia dapat memahami berbagai rahasia menakjubkan yang kusisipkan ke dalamnya.
(Habib Muhammad bin Abdullah al-Aidrus)

Tarekat

Tarekat

TAREKAT Adalah Perintah Allah SWT

Oleh: Habib Abdussalam Alwi al-Hinduan

Penerbit: Cahaya Ilmu Publisher

Tebal: xxvii + 44 hal.

Harga: Rp. 18.000,-


Dalam istilah sufi, perkataan thariqah atau tarekat berarti cara atau metode atau jalan mendekati Tuhan untuk mencapai makrifat kepada Allah SWT secara sempurna. Secara spesifik ada yang memberikan pengertian bahwa tarekat adalah jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW yang dikerjakan oleh para sahabat NAbi Muhammad SAW, Tabi'in, Tabi'-Tabi'in turun menurun hingga kepada guru-guru atau ulama-ulama sambung menyambung dan berantai-rantai hingga masa kita ini.

Buku ini adalah sebuah karya yang hadir sebagai jawaban atas keraguan sekelompok ikhwan kita tentang eksistensi jalan-jalan menuju ALlah SWT, atau yang dikenal dengan nama tarekat. Buku ini akan memberikan keyakinan bahwa menempuh jalan atau yang lebih tegasnya untuk mengikutijalan atau tarekat itu adalah suatu kewajiban bagi umat, paling tidak secara yuridis Islam didukung oleh sebuah konsep: "Sesuatu yang wajib tanpa sarana yang dapat mendukungnya, maka sarana tersebut menjadi wajib pula".

Selama Sarana tersebut sesuai aturan Allah SWT dan Rasul-Nya, maka sarana tersebut menjadi wajib bagi para hamba itu. Keberadaan Tarekat sebagai jalan untuk menuju Allah SWT, sesungguhnya merupakan manifestasi dari kesungguhan seorang hamba dan beribadah kepada Allah SWT.

Wirid & Zikir Lengkap

Wirid & Zikir Lengkap

Wirid & Zikir Lengkap

Amalan Keseharian Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad

Oleh: Al-Habib Umar Abdurrahman bin Umar Al-Bar

Penerbit: Pustaka Hidayah

Harga: Rp. 34.900,-


Buku ini merupakan warisan yang berharga dari abad ke-17. Penyusunnya, Habib Umar bin Abdurrahman al-Bar, adalah murid dari Al-Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Haddad, seorang Imam besar, wali Quthb terkemuka, dan pembaharu Abad ke-17, yang bukunya telah banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa.
Setelah selesai menyusunnya, Habib Umar bin Abdurrahman al-Bar membacakan seluruh isi buku ini dihadapan gurunya. Dan Beliau memujinya, bahkan member judul serta kata penutup.

Buku ini berisi kumpulan doa, wirid, shalawat, salat sunnat (termasuk surat-surat tertentu yang dibaca di dalamnya) dan perilaku al-Imam Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad selama sehari penuh – sejak bangun tidur hingga beliau beranjak untuk tidur kembali – yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah saw.

Bagi yang mengamalkan apa yang ada di dalam buku ini terasa semakin lengkap dengan bagian terakhir yang memuat doa-doa untuk keperluan tertentu, dan adab bepergian yang bermanfaat. Inilah catatan sejarah yang sangat berharga dari seorang ulama yang menjadi sumber rujukan, dari dulu hingga sekarang.