Dataran Merdeka Berselawat 2013

Dataran Merdeka Berselawat 2013

Ahad, 23 Januari 2011

Buku Persoalan Khilafiyyah & Penjelasan Ulama - Inilah Jawpannya:

Buku Persoalan Khilafiyyah & Penjelasan Ulama - Inilah Jawpannya: Tempah Segera Sebelum Terlambat. Stok Terhad!

Sila klik pada gambar untuk paparan lebih jelas
 Di dalam buku ini, dikumpulkan persoalan-persoalan yang bersifat khilafiyyah. Walau bagaimanapun, terdapat juga persoalan tentang aqidah dan persoalan yang sudah diijma’kan oleh para ulama‘. Ia dimuatkan juga kerana ia sering dibangkitkan dalam masyarakat. Perkara-perkara yang sudah sekian lama diamalkan dalam masyarakat Islam di negara ini dan di dunia Islam amnya, sebenarnya mempunyai dasar dan dalil yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan. Tidaklah benar jika dikatakan ia tidak berdasarkan tuntutan Syariah, lebih-lebih lagi terkeluar dari landasan Islam. Di dalam buku ini, dibentangkan penjelasan para ulama’ muktabar terhadap perkara-perkara atau persoalan yang ditimbulkan, melalui rujukan mereka terhadap al-Qur’an, hadits, maupun sumber-sumber istinbath yang lain. Jika masih terdapat di kalangan mu’taridhin (golongan yang menentang amalan-amalan tertentu di dalam masyarakat) yang tetap dengan hujah dan pendapat mereka dalam permasalahan khilafiyyah ijtihadiyyah umpamanya, maka mereka dipersilakan untuk mengikut jalan mereka sendiri dan bukanlah bermakna jalan atau pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan mereka salah.

Biodata ringkas penyusun buku ini: Beliau adalah Ustaz Muhadir bin Haji Joll. Berasal dari Kuching, Sarawak. Mendapat pendidikan awal di SRK Senari dan di SMK Agama Matang 2, Kuching. Mendapat ijazah Sarjana Muda (Al-Qur’an & Hadith) dan Sarjana (Tafsir al-Qur’an) dari Universiti Islam Antarabangsa (UIA). Sedang menyiapkan tesis Phd dalam bidang Tafsir di Universiti Malaya. Sekarang bertugas sebagai pensyarah di Jabatan Ilmu Wahyu dan Warisan Islam, Pusat Asasi, Universiti Islam Antarabanga, Petaling Jaya.Apa kata alim-ulama kita tentang buku ini?

Sahibus Samahah,Datu Haji Loling Othman bin Haji Alwi, Mantan Mufti Negeri Sarawak


“Buku yang bertajuk “Persoalan Khilafiyyah & Penjelasan Ulama’: Inilah Jawapannya…” yang disusun dan ditulis oleh Yang Berbahagia, Ustaz Muhadir bin Haji Joll diterbitkan untuk dijadikan panduan kepada kaum muslimin. Saya dapati buku ini adalah baik dan bermanfaat kepada mereka yang berminat untuk mengetahui dalil-dalil dan hujjah-hujjah permasalahan yang tersebut menurut pandangan Ahli Sunnah Wal Jama’ah.”

Dato‘ Haji Hashim Yahya, Mantan Mufti Wilayah Persekutuan, Felo Kehormat Akademik, Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
Kehadiran buku “Persoalan Khilafiyyah & Penjelasan Ulama’: Inilah Jawapannya…” adalah tepat pada masanya untuk menjawab persoalan-persoalan yang sering ditimbulkan dalam masyarakat. Penyusun dan penulisnya, Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Joll, telah berusaha menjawab persoalan-persoalan ini dengan merujuk kepada penjelasan para ulama’ muktabar dan berwibawa dari kalangan mutaqaddimin dan muta’akhkhirin.”

Dato‘ Haji Wan Mohamad bin Dato‘ Sheikh Abdul Aziz, Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 
Kehadiran buku “Persoalan Khilafiyyah dan Pendirian Ulama’: Inilah Jawapannya…” adalah amat tepat pada masanya. Saya percaya ia akan menjadi rujukan yang sangat berguna dalam menjawab persoalan khilafiyyah yang ditimbulkan di dalam masyarakat. Tujuan penulisan buku ini pula seperti yang disebutkan oleh penulisnya, adalah sejajar dengan usaha JAKIM dalam memberi kefahaman Islam yang benar, di samping mempertahankan kesucian aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mengekalkan keharmonian masyarakat.

Dato’ Haji Md. Saleh Haji Md. @ Ahmad,Timbalan Yang Di Pertua,Persatuan Ulama’ Malaysia (PUM),Felo Kehormat Akademik, Kulliyyah Undang-undang Ahmad Ibrahim,Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Sepanjang pengetahuan saya, inilah buku berbahasa Melayu paling lengkap yang pernah saya jumpa, yang menjawab hampir keseluruhan perkara-perkara yang sering ditimbulkan di dalam masyarakat terutamanya di dunia Melayu Islam. Tajuk-tajuk di dalam buku ini disusun dengan baik sekali bermula dari perkara-perkara yang melibatkan Aqidah sehinggalah kepada perkara Umum yang meliputi 117 tajuk keseluruhannya, beserta penjelasan daripada para ulama’ yang muktabar.

Dr. Muhammad ‘Uthman El-Muhammady, Pemikir Islam/ Felo Amat Utama Akademik, Institut Pemikiran Antarabangsa dan Tamadun Islam (ISTAC), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. 
Saya bersyukur kepada Allah dengan kesyukuran yang tidak terhingga kerana Ia telah mengurniakan taufiq dan hidayat kepada saudara yang mulia Ustaz Muhadir bin Haji Joll untuk menyediakan kitab yang sangat besar faedahnya dalam menerangkan masalah-masalah agama dalam masyarakat yang berjudul “Persoalan Khilafiyyah & Penjelasan Ulama’: Inilah Jawapannya

Khamis, 13 Januari 2011

Program Bedah Buku 6 Perkara Asas Memahami Khilafiyyah, di UKM

Program Bedah Buku 6 Perkara Asas Memahami Khilafiyyah, di UKM


Program Bedah Buku 6 Perkara Asas Memahami Khilafiyyah

Selasa, 11 Januari 2011

AKIDAH MENURUT AJARAN NABI: Pembahasan Kitab Durus Al-`Aqaid Ad-Diniyyah

AKIDAH MENURUT AJARAN NABI: Pembahasan Kitab Durus Al-`Aqaid Ad-Diniyyah    
Penulis: Habib Abdurrahman bin Saggaf Assegaf
Penerjemah: Hasan Husein Assegaf
Penerbit: Tama Publisher
Harga: Rp. 50.000
Perkara dasar yang wajib dipercayai dalam ilmu tauhid ialah perkara yang dalilnya atau buktinya cukup terang dan kuat yang terdapat dalam Al-Quran atau hadits yang shahih. Perkara ini tidak boleh dita'wil atau ditukar maknanya yang asli dengan makna yang lain.

Tujuan mempelajari ilmu tauhid adalah mengenal Allah dan rasul-Nya dengan dalil-dalil yang pasti dan menetapkan sesuatu yang wajib bagi Allah dari sifat-sifat yang sempurna dan mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan dan membenarkan semua rasul-rasul Allah.

Sebelum mempelajari ilmu tauhid, seseorang harus mengetahui terlebih dahulu  pengertian hukum. Karena dari pemahaman inilah seseorang akan benar dalam memahami pembahasan-pembahasan dalam ilmu ini.

Dengan memahami hukum, dengan tiga pembagiannya, yaitu hukum syari’at, hukum adat, dan hukum akal, Anda akan mengetahui secara pasti bahwa alam itu adalah makhluk, karena alam pasti baru. Bukti bahwa alam itu baru adalah alam selalu berubah.

Rumusannya, setiap yang berubah pastilah baru. Alam selalu berubah, maka alam adalah baru. Selanjutnya setiap yang baru pastilah membutuhkan kepada yang mengadakannya, karena mustahil ada dengan sendirinya, sebagaimana mustahil ia dapat berubah sendiri tanpa ada yang mengubahnya. Jika demikian halnya, alam adalah makhluk (ciptaan) dan yang menciptakannya itulah Khaliq (Pencipta). Dalam aqidah Islam, Yang Maha Pencipta itu adalah Allah SWT.

Untuk meyakini adanya Pencipta, yaitu Allah SWT, minimal kita harus memahami 20 sifat-Nya yang wajib, demikian pula 20 sifat-Nya yang mustahil, agar kita tidak tersesat dan keyakinan kita tidak tergoyahkan oleh pemahaman dan ajaran apa pun.

Selanjutnya Anda pun pada akhirnya akan meyakini sepenuhnya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya yang wajib bersifat siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah.

Selasa, 4 Januari 2011

Furu' al-Masa'il wa Usul al-Wasa'il

Furu' al-Masa'il wa Usul al-Wasa'il


Kitab ini asalnya ditulis oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, ulama besar Alam Melayu abad ke-18 Masehi. Kitab ini kemudiannya diolah semula dan diberi nafas baru oleh Datuk Abu Hasan Din al-Hafiz setelah mendapati isi kandungannya amat wajar ditelusuri oleh masyarakat pada masa ini. Kitab ini terbahagi kepada dua furu’ iaitu furu’ usuluddin dan furu’ feqah. Apa yang menarik tentang isi kandungannya ialah dari segi perbahasannya yang sangat meluas tetapi telah diulas dengan sangat baik oleh pengarangnya. Seperti kata penyusunnya, Datuk Abu Hasan Din al-Hafiz, “Walaupun ia hanya sebuah kitab yang dialihbahasakan daripada kitab asalnya yang berbahasa Arab tetapi saya mendapati isi kandungannya amat padat sekali, ilmunya berguna hingga masa kini. Walaupun dinukilkan beratus tahun yang lalu tetapi perbahasannya masih hidup kerana ia membicarakan permasalahan semasa yang berlaku pada hari ini.” Sebagai contoh soalan seperti berikut,
“Adakah gugur fardu kifayah bagi solat jemaah jika sekiranya sebuah kampung itu terdapat satu kumpulan jin mendirikan solat jemaah atau solat jemaah dilakukan oleh kanak-kanak, adakah gugur tuntutan fardu kifayah tersebut ke atas orang dewasa atau mereka yang baligh?”
Lalu jawabnya,
“Gugur fardu kifayah ke atas seluruh penduduk kampung walaupun solat jemaah itu dilakukan oleh makhluk jin dengan syarat mereka menjelmakan diri sebagai makhluk manusia. Jika tidak maka tidak gugur fardu kifayahnya begitu juga jika dilakukan oleh kanak-kanak. Perlu diketahui bahawa semua fardu kifayah ke atas orang dewasa dan mereka yang baligh dikira gugur apabila dilakukan oleh kanak-kanak kecuali empat perkara (tidak gugur fardu kifayahnya) iaitu haji, umrah, solat berjemaah dan menjawab salam seperti mana pendapat Mudabighi”. (lihat halaman 390)
Kitab yang dikeluarkan oleh Telaga Biru ini mempunyai sejumlah 763 halaman. Setting, reka letak dan pemilihan warna yang bersesuaian dan menarik menyejukkan mata serta tidak meletihkan mata pembaca untuk menetap dari satu halaman ke satu halaman. Bagi saya, kitab ini adalah antara kitab terbaik yang pernah saya miliki tahun ini. Seperti yang dinyatakan dalam kata aluan oleh Datuk Haji Md Hashim Haji Yahaya, “Kitab ini harus dibaca setiap lepas solat berjemaah atau sebelum tidur malam. Biarlah sedikit demi sedikit asalkan istiqamah. Bacalah secara berjemaah dalam kumpulan….”

Syeikh Abdul Qadir Al–Mandili (1910–1965): Biografi dan Pendidikan Akhlak

Syeikh Abdul Qadir Al–Mandili (1910–1965): Biografi dan Pendidikan Akhlak
Kalau tak silap saya, buku ini saya beli di Pesta Buku Antarabangsa dua tahun lepas. Tajuk buku ini menjadi daya tarikan utama. Sebaik ternampak buku ini, tanpa berfikir panjang terus saya sambar satu. Buku ini ditulis oleh Prof Madya Dr Ramli Awang yang merupakan salah seorang tenaga pengajar di Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Satu lagi buku tulisan beliau yang berada dalam simpanan saya ialah buku yang berjudul Perkembangan Institusi Pondok Di Nusantara: Pengaruhnya Di Negeri Kedah. Buku ini berbentuk monograf yang diterbitkan oleh Penerbit UTM pada tahun 2006. Syeikh Abdul Qadir al-Mandili merupakan seorang ulama besar Alam Melayu yang pernah menjadi guru di Masjidil Haram. Sumbangannya sangat besar kerana beliau bukan sahaja mengajar tetapi turut mengarang sejumlah kitab. Dalam buku biografi yang setebal 298 mukasurat ini, penulisnya telah membahagikan isi kandungannya kepada dua tema utama iaitu pertama, riwayat hidup Syeikh Abdul Qadir al-Mandili dan kedua, pendidikan akhlak menurut perspektif al-Mandili. Penulis telah memperincikan pendidikan akhlak yang meliputi akhlak batiniah tercela (madhmumah) seperti marah, dengki, cintakan kemegahan, cintakan dunia, takbur, ujub, bakhil serta riyak dan terapi dan akhlak terpuji (mahmudah) yang menjadi teras kepada kehidupan yang tidak seharusnya luput dari amalan umat Islam seperti taubat, takutkan Allah, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, kasihkan Allah serta reda dengan qada’ Allah Taala. Penulis turut memasukkan kaedah terapi untuk akhlak batiniah tercela dan pemeliharaan anggota lahiriah. Dalam Bab 7 (semuanya ada 8 bab), penulis menyertakan analisis metode al-Mandili dalam memahami akhlak. Ini termasuklah hubungan pemikiran akhlak al-Mandili dengan Imam al-Ghazali dan juga konsep takhalli dan tajalli. Buku ini dijual dengan harga RM35. Amat sesuai untuk bacaan semua peringkat masyarakat khususnya mahasiswa, para pendidik, ibu bapa dan individu yang ingin membentuk peribadi serta generasi masa depan berakhlak mulia.

Menziarahi Kekasih Allah di Hadhramaut, Yaman

Menziarahi Kekasih Allah di Hadhramaut, Yaman


Gambar Allamah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz yang menghiasi kulit depan buku ini menjadi tarikan yang sangat kuat kepada saya untuk mendapatkannya. Buku ini merupakan satu lagi buah tangan Ustaz Ahmad Lutfi bin Abdul Wahab yang diterbitkan menerusi Mawleed Publishing. Buku ini mendapat perhatian pengetua Ma’ahad Tahfiz al-Quran Tarim, Habib Muhammad ibn ‘Alwi al-‘Aidrus. Beliau telah menukilkan kata-kata aluan untuk buku ini. Malah beliau juga telah mengijazahkan semua ijazah yang diterima dari ahli keluarganya kepada penulis buku ini (rujuk bahagian Ijazah kepada Penulis di halaman 4). Yaman adalah sebuah negeri yang sangat istimewa. Keistimewaan Yaman terakam di dalam hadith Rasulullah saw sendiri. Rasulullah saw bersabda, “Orang-orang Yaman telah datang. Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya sangat lunak. Keimanan itu ada pada orang Yaman. Fiqh itu ada pada orang Yaman dan hikmah itu pun ada pada orang Yaman” (rujuk halaman 11). Yaman menjadi sangat istimewa apabila kotanya seperti Tarim menjadi pilihan penempatan ribuan keturunan Rasulullah saw. Dari kota ini, muncul ribuan alim-ulama yang kebanyakannya bertaraf wali-wali Allah (rujuk halaman 15). Selain dari menghidangkan manaqib tokoh-tokoh ulama, buku ini juga sarat dengan gambar-gambar yang mempunyai kaitan dengan tokoh ulama dan tempat-tempat bersejarah di sekitar Yaman. Secara keseluruhan, saya amat senang dengan font tulisan dan rekaletak kandungan buku ini. Santai sahaja bila membacanya. Cuma bagi saya, mungkin buku ini akan menjadi bertambah menarik seandainya penulis buku ini, Ustaz Ahmad Lutfi dapat memuatkan juga catatan harian beliau ketika bermusafir di negeri yang penuh barokah itu.